Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn bestaat 10 jaar

donderdag 31 december 2015

Zo’n negenhonderd mensen met een smalle beurs van een volwaardig voedselpakket voorzien en zodoende tegelijk verspilling van bruikbare levensmiddelen tegengaan. Dat is wat de Voedselbank Apeldoorn al tien jaar doet.

Jaarlijks gaan er ongeveer 15.000 pakketten de deur uit. Zo’n vijftig vrijwilligers zijn daarvoor iedere week in de weer. Onder hen vogels van diverse pluimage, van voormalig bedrijfsleider tot dominee, van huisvrouw tot vrachtwagenchauffeur. Zij verzamelen de verse en houdbare levensmiddelen in de pakketten waarbij de ‘schijf van vijf’ leidraad is.

Iedere week halen chauffeurs van de Apeldoornse voedselbank gratis producten op bij winkels en bedrijven in de regio. Groothandels, bakkersbedrijven en andere voedselbanken bieden ook levensmiddelen aan. Scholen, kerkelijke instanties, service- en sportclubs, maatschappelijke instellingen en politieke partijen houden regelmatig inzamelingsacties voor de voedselbank. Particulieren vullen de voorraad aan.

Iedere vrijdag worden de voorbereidingen getroffen voor de uitreiking van de ongeveer driehonderd voedselpakketten op de dinsdag daarna. In verband met een optimale bereikbaarheid zijn er twee uitgiftepunten voor de pakketten, aan Kanaal Noord en in de voormalige Sebastiaanschool aan de Oude Beebergerweg in Apeldoorn Zuid. Elk pakket omvat gemiddeld twintig producten, afhanklijk van de samenstelling van het gezin. De voedselbank onderhoudt nauwe relaties met een aantal maatschappelijke instellingen. Zij zijn het die beoordelen of iemand met een uitkering in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Vorig jaar april heeft de Voedselbank Apeldoorn het landelijk certificaat voor voedselveiligheid in de wacht gesleept. Alle vrijwilligers hebben daarvoor een cursus voedselveiligheid gevolgd. Onlangs is er onaangekondigd een herkeuring naar de voedselveiligheid gedaan, met een positief resultaat. Daarmee heeft de voedselbank haar ‘groene’ status behouden.

Bestuur en vrijwilligers van de Voedselbank Apeldoorn hebben onlangs op gepaste wijze aandacht geschonken aan het 10-jarig bestaan. Dit voorjaar wordt er een seminar gehouden voor alle instanties die het werk van de voedselbank (financieel) mogelijk maken. In een ronde tafelgesprek zullen terzake deskundigen met elkaar van gedachten wisselen over hoe armoede te bestrijden. Doel van het kringgesprek is een handreiking aan de Apeldoornse voedselbank om haar werkzaamheden de komende tien jaar kwalitatief voort te kunnen zetten.

UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019