Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Groep vrijwilligers jubilerende Voedselbank Apeldoorn kan aanvulling goed gebruiken

maandag 22 augustus 2016

Ruim vijftig vrijwilligers van Voedselbank Apeldoorn zijn iedere week in de weer om ongeveer driehonderd voedselpakketten samen te stellen voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Dat doet de voedselbank nu al voor het tiende jaar. De levensmiddelen worden geschonken door bedrijven en supermarkten in Apeldoorn en daarbuiten. Voedsel komt ook binnen via allerlei acties en inzamelingen. Bedrijven, verenigingen en particulieren zorgen met giften en schenkingen voor de financiën om het werk van de voedselbank mogelijk te maken.

Om de continuïteit te waarborgen, heeft Voedselbank Apeldoorn op korte termijn een opvolger nodig voor de vrijwilliger die de werkzaamheden voor het samenstellen van de wekelijkse voedselpakketten coördineert en begeleidt. Dat werk gebeurt met name op de dinsdag van ongeveer 9:00 tot 18:00 uur met een uitloop naar de donderdagmorgen. Daarnaast is er behoefte aan chauffeurs met een groot rijbewijs (C/CE). De chauffeurs worden in overleg in ritten ingedeeld en zijn per week een enkele maal inzetbaar. Voor klein onderhoud en reparaties kijkt de technische dienst van de voedselbank uit naar een technicus die zijn eigen werktijd kan kiezen.

Voedselbank Apeldoorn vormt samen met nog 162 voedselbanken een landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Het lokale team van vrijwilligers bestaat uit mensen uit uiteenlopende beroepsgroepen - van vrachtwagenchauffeur, peuterspeelzaalleidster, cateraar, belastingdeskundige tot predikant. Het is een homogene groep die prima op elkaar is ingespeeld en samenwerkt. Die collegialiteit komt onder meer tot uitdrukking in de rommelmarkt in het voorjaar en de jaarlijkse vrijwilligersdag.

Wie voelt voor dit vrijwilligerswerk bij Voedselbank Apeldoorn en fit van lijf en geest is, kan zich aanmelden of nadere informatie inwinnen via het email-adres info@voedselbank-apeldoorn.nl. Dan wordt contact opgenomen voor nadere stappen of een ontmoeting.

UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019