Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Jaarverslag 2016 gepubliceerd

zaterdag 27 mei 2017
"Door middel van acties van maatschappelijke organisaties zijn wij in staat grote, noodzakelijke investeringen te doen. Kortom, de voedselbank wordt niet alleen gedragen door de vrijwilligers maar door de hele Apeldoornse samenleving.".
 
"Veel particulieren geven geld of voedsel, soms individueel, soms via kerken of maatschappe-ijke organisaties. Diverse ondernemers en bedrijven geven financiële ondersteuning voor de exploitatie en voor-investeringen. De gemeente is bereid in voorkomende gevallen investeringen te financieren. Veel food-bedrijven stellen houdbare en verse producten om niet ter beschikking.". 
 
"Sinds april 2014 hebben wij het landelijke certificaat voedselveiligheid. Alle vrijwilligers hebben een cursus voedselveiligheid gevolgd. Indien nodig worden er opfriscursussen georganiseerd. Intern wordt de voedselveiligheid nauwlettend bewaakt en jaarlijks vindt er controle plaats. Wij zijn wederom door de test gekomen.". 
 
Zinsnedes uit het jaarverslag 2016 van Voedselbank Apeldoorn. Hoe de organisatie het afgelopen jaar heeft gereild en gezeild, kunt u lezen in het jaarverslag.
UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019