Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Over ons


In augustus 2001 zijn Sjaak en Clara Sies (initiatiefnemers van de Voedselbank Nederland) gestart met de voorbereidingen om een Voedselbank op te zetten. Zij hebben zich laten inspireren door te gaan kijken bij een van de acht Voedselbanken in België, provincie Antwerpen.

De Voedselbank Apeldoorn is in 2006 opgezet door een aantal vrijwilligers en maakt sinds 2011 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.

Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij acht regionale Voedselbanken zijn aangesloten. De landelijke organisatie voert geen operationele activiteiten uit. Er bestaat dus geen landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor. Er is meer sprake van een coördinatie- en overlegplatform. Het bestuur wordt deels gevormd door vertegenwoordigers van de acht regionale Voedselbanken. Deze regionale Voedselbanken hebben op hun beurt een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale Voedselbanken die in de betreffende regio actief zijn. Er is dus sprake van een getrapte platformstructuur waarbij elke voedselbank via de regio mee kan praten over de landelijke ontwikkelingen. 

Momenteel worden in heel Nederland al meer dan 80.000 gezinnen, dat betekent ruim 135.000 mensen, voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket, verdeeld over de verschillende voedselbanken in Nederland.
In Apeldoorn worden momenteel iedere week aan circa 250 tot 270 gezinnen voedselpakketten verstrekt!

Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl.

De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de "minners" in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie. Dit houdt concreet in, dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019