Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

 

Het Bestuur van de Voedselbank Apeldoorn bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Hetty Heddema
Secretaris Toos Zuethoff
Penningmeester Robert Moseman
Lid en plv. voorzitter           Geert Hoogeboom
Logistiek Dries Crama
Fondsenwerving en externe contacten Frans Wehkamp

Het Bestuur houdt zich strategisch/tactisch bezig met:

  • beleid
  • financiële aangelegenheden, begroting
  • externe betrekkingen en fondsenwerving
  • investeringen
  • communicatie

Tussen bestuur en coördinatieteam functioneert een Managementteam dat de schakel vormt tussen beide overlegorganen. Kwesties die de dagelijkse gang van zaken en onderwerpen voor de langere termijn betreffen, staan op de agenda van dit teamoverleg.

Het Managementteam bestaat uit

Voorzitter Hetty Heddema
Secretaris Toos Zuethoff
Coördinator vrijwilligers Carola Albers
Coördinator logistiek en vervoer Leo van Schaick
Coördinator administratie Sandra Geerdes
Coördinator werkvloer Dirk-Jan Steendijk
Communicatie vacature

 


Het Coördinatieteam bestaat uit:

Coördinator logistiek en vervoer Leo van Schaick
Coördinator werkvloer Dirk-Jan Steendijk
Coördinator vrijwilligers Carola Albers
Coördinator administratie Sandra Geerdes
 
Het Coördinatieteam houdt zich bezig met:
  • samenstelling pakketten en voedselveiligheid
  • kleine investeringen voor dagelijks gebruik
  • voorraadbeheer
  • klantregistratie
UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019