Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Doelstelling


De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006 en heeft in de beleidsnotitie 2017-2021 als belangrijkste doelstellingen geformuleerd: het ter beschikking stellen van levensmiddelen die over zijn aan minder draagkrachtigen en het tegengaan van (voedsel)verspilling.

Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit zal de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner worden. Dat betekent dat de Voedselbank een groter beroep zal moeten doen op plaatselijke bedrijven.

Om over deze aspecten goede afspraken te kunnen maken hebben de lokale voedselbanken zich in 2013 gebundeld in de Vereniging Voedselbanken Nederland, waardoor ook gemakkelijker afspraken met landelijke ketens kunnen worden gemaakt. De Voedselbank Apeldoorn is lid van deze Vereniging.

Voedselbanken Nederland verdeelt  het voedsel via 8 distributiecentra. Apeldoorn is aangewezen op het distributiecentrum Arnhem. Voorts is Voedselbank Apeldoorn lid van het  Regionaal Overleg Platform dat eenmaal per kwartaal in Arnhem bijeen komt.

Iedere week worden tussen de 250 en 300 pakketten verstrekt waarvoor 55 vrijwilligers – van leverancier tot klant – in de weer zijn. Sinds september 2008 is de Voedselbank Apeldoorn gevestigd in het gebouw aan Kanaal Noord 147.

UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019