Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Criteria

 

De normen voor 2018 zijn fors verruimd. Enerzijds doordat de klassieke normbedragen verhoogd zijn met 7%; anderzijds worden de toelatingsnormen op een andere berekend, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers uit de Nibud minimum voorbeeld begrotingen. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. 

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 85,-.

Toelatingsnorm voor bedrag in € per maand)
1 persoon € 215   (€ 130 + € 85)
2 volwassenen € 300   (€ 130 + 2 * € 85)
1 volwassene en 1 kind € 300   (€ 130 + 2 * € 85)
1 volwassene en 2 kinderen € 385   (€ 130 +  3 *€ 85)
2 volwassenen en 2 kinderen € 470   (€ 130 + 4 * € 85)
1 volwassene en 3 kinderen € 470   (€ 130 + 4 * € 85)
etc.  

In deze vragen en antwoorden vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe wijze van berekenen. 

UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2018