Menu
Voedselbank Apeldoorn
‘Groene’ Voedselbank Apeldoorn
bestaat 10 jaar
Voedselbank Apeldoorn
Stichting Voedselbank
Apeldoorn
Voedselbank Apeldoorn
88.000 klanten aangewezen op noodhulp
voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
Minder dan 0,5 % van verspild voedsel
bereikt ons
Voedselbank Apeldoorn
Voedselveiligheid speerpunt
in strategie
Voedselbank Apeldoorn
Verse groenten erg gewild
bij de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
55 vrijwilligers
verzorgen wekelijks 250 pakketten
Voedselbank Apeldoorn
Ambassadeur René Froger
helpt in strijd tegen armoede
Voedselbank Apeldoorn
8300 vrijwilligers stellen wekelijks
pakketten samen
Voedselbank Apeldoorn
475 uitdeelpunten per fiets
bereikbaar
Voedselbank Apeldoorn
Postcode Loterij steunt
de voedselbanken
Voedselbank Apeldoorn
DE spaarzegels goed voor
100.000 pakken koffie

Hoe vraag ik een pakket aan?


Iemand kan niet zelf, voor zijn of haar gezin, een voedselpakket aanvragen (Excel) / aanvragen (PDF) bij de Voedselbank. De Voedselbank bepaalt NIET wie er in aanmerking komen voor een voedselpakket.

Een zgn. "doorverwijzende instantie" beoordeelt de gezinssituatie (vaak is het betreffende gezin al bij deze instantie bekend) aan de hand van een vragenformulier. Als blijkt dat het gezin in aanmerking komt, stuurt de doorverwijzende instantie een aanvraag voor een voedselpakket naar de Voedselbank. De Voedselbank zorgt er dan voor dat het gezin wekelijks een voedselpakket krijgt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Bij de toekenning van voedselpakketten is het maandelijks besteedbaar inkomen van mensen het uitgangspunt. Dit is wat mensen overhouden voor voeding en kleding e.d., nadat de vaste lasten, zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. De grenzen voor de toekenning van een voedselpakket zijn op hoofdlijnen:

2019
Basisbedrag per huishouden                                                   € 135
Per persoon  € 90

Doorverwijzende instanties zijn:

 • Stimenz
 • MEE Veluwe
 • De Kap
 • Moviera
 • Vluchtelingenwerk i.s.m. Kerk en Vluchteling
 • GGNet
 • Riwis
 • Tactus
 • Schuldhulpmaatje
 • Stadsbank Apeldoorn
 • Leger des Heils
 • Christelijk Noodfonds Apeldoorn - CNAP (namens alle diaconieën) 
UitgiftepuntenUitgiftepunten
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Doneer geldDoneer geld
GeldzorgenGeldzorgen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Apeldoorn 2019